Duke Men's Soccer vs Syracuse

Men's Soccer 
7:00 PM 
Syracuse 
Durham, N.C